Breaking News

Barang yang langka adalah

Barang langka merupakan segala sesuatu yang berwujud (benda), baik buatan manusia atau alam, yang jumlahnya sedikit atau dibuat dalam jumlah terbatas. Barang-barang ini dapat mempunyai nilai yang sangat tinggi apabila mempunyai estetika atau mempunyai keunikan tersendiri.